Pályázati lehetőség

Otthonfelújítási pályázat

A Kormány a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján igényelhető egyszeri támogatással lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeiken javítsanak. A rendeletben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthon-felújítási támogatás vehető igénybe 2021. január 1-jétől.

Az igényelhető támogatás összege: A támogatás összege az otthon felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000,- Ft-nál.

A támogatás az alábbi tevékenységekhez igényelhető:

  • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
  • klímaberendezés beépítése, cseréje,
  • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

Az igénylés feltételei

A támogatás az igénylő/együttes igénylők esetében csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett ingatlanban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben együttes tulajdoni hányaduk érje el legalább az 50%-ot.
Az egy éves kitétel alól kivétel a magzat, illetve az egy évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére egy éven belül került sor.
Az igénylőnek legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie, amelyet legfeljebb 30 napra szakított meg az elmúlt egy évben. A tb-jogviszonyba a bel- és külföldi munkaviszony mellett beleszámít többi között a felsőoktatási jogviszony, a nyugdíj melletti munkavégzés, a hallgatói, diplomás gyed időszaka és az álláskeresési járadék is.

Az igénylés további feltételei még:

  • Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év foglalkoztatotti jogviszonnyal.
  • Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.
  • A Rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek.
  • A felújítási munkákat számlák másolatával igazolni kell, a számláknak vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és a felújított ingatlan címére kell, hogy szóljanak.

A kérelmek elbírálására a Kincstárhoz történő beérkezést követően 30 nap áll a Kincstár rendelkezésére. Az eljárási folyamatban egyetlen alkalommal van mód hiánypótlásra.